Jubileusz Profesora Grzegorza Lewickiego

W dniach od 8 do 10 czerwca 2017 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ odbyła się konferencja "Geometria Przestrzeni Banacha i Tematy Pokrewne" z okazji 60. rocznicy urodzin profesora Grzegorza Lewickiego.