Jubileusz 80-lecia Urodzin Profesora Bolesława Szafirskiego

W dniu 27 października 2015 r. odbyła się uroczysta sesja naukowa oraz okoliczne spotkanie z okazji Jubileuszu 80-lecia Urodzin Profesora Bolesława Szafirskiego. W trakcie sesji słowo wstępne wygłosił dr hab. Wojciech Słomczyński, zaś krótkie referaty  przedstawili potomkowie naukowi Jubilata:

  • dr Anna Szymusiak (Uniwersytet Jagielloński), Minimalizaja entropii pomiarów kwantowych
  • dr Fryderyk Falniowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Matematyk spoglada na integrację oczami ekonomisty - czy zawsze musi być ona stresująca?
  • dr Sylwia Cichacz-Przeniosło (Akademia Górniczo-Hutnicza), Grafy magiczne
  • dr Elżbieta Motyl (Uniwersytet Łódzki), Stochastyczne równania Naviera-Stokesa