Studia doktoranckie

Rekrutacja

Rejestracja kandydatów w systemie ERK: http://www.rekrutacja.uj.edu.pl/

Na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ wszelkich informacji dotyczących studiów doktoranckich udziela pani Monika Kęder (tel. 012-6647667, Dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, ul. prof. S. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków).

Termin egzaminu na studia doktoranckie w 2017 roku: 06.07.2017.
Część pisemna: sala 0004, godz. 9:00-10:30;
Część ustna: 11:15-16:00.

Egzaminy z lat ubiegłych

Odpowiedzialni:
treść:
Marcin Pitera
kod:
edytor:
aktualizacja:
Pt, 23 lut 2018 21:17:10 +0000

zobacz również

Jak znaleźć opiekuna, poradnik
Umieszczony za zgodą Autora: prof.P.Domańskiego, kierownika SD z matematyki na UAM.