Studia doktoranckie

Rekrutacja

Rejestracja kandydatów w systemie ERK: 17 VIII - 7 IX 2016, potwierdzenie do 9 IX. Rekrutacja na studia doktoranckie odbędzie się w dniach 14-21 września 2016 roku i obejmuje dwa etapy:

  • egzamin pisemny;
  • rozmowę kwalifikacyjną.

Na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ wszelkich informacji dotyczących studiów doktoranckich udziela pani Monika Kęder (tel. 012-6647667, Dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, ul. prof. S. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków).

Egzaminy z lat ubiegłych

Odpowiedzialni:
treść:
Dariusz Cichoń
kod:
edytor:
aktualizacja:
Cz, 14 kwi 2016 09:14:01 +0000

zobacz również

Jak znaleźć opiekuna, poradnik
Umieszczony za zgodą Autora: prof.P.Domańskiego, kierownika SD z matematyki na UAM.