Kółka matematyczne 2018/2019

Harmonogram kółek matematycznych w roku 2018/19

W roku szkolnym 2018/2019 zajęcia kółek matematycznych będą prowadzone na trzech poziomach zaawansowania:

- poziom A - skierowany do najmłodszych, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów klas IV i V szkół podstawowych,
- poziom B - utworzony głównie z myślą o uczniach klas VI i VII szkół podstawowych,
- poziom C - uczniom klasy VIII szkoły podstawowej i uczniom klas ponadpodstawowych.
 
Jednocześnie informujemy, że powyższe zakresy wiekowe zostały podane tylko orientacyjnie i zachęcamy wszystkich uczniów, aby sami wybrali poziom, który umożliwi im efektywny rozwój.
 
Opiekę nad kółkami w roku 2018/19 sprawuje dr Dawid Tarłowski.
 
Zapraszamy na pierwsze spotkania kółek matematycznych w roku 2018/19 w dniach 2 i 4 października 2018 r.:
grupa A w czwartek 4.10.2018 godz. 18:00 w sali 0009
grupa B we wtorek 2.10.2018 o godz. 17:00 w sali 0009
grupa C w czwartek 4.10.2018 o godz. 16:00 w sali 0009.
 
Zajęcia kółek matematycznych odbywają się w sali 0009 na parterze budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ (zob. plan) przy ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6 w Krakowie.
 
 

Harmonogram kółek matematycznych w roku 2017/18

W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia kółek matematycznych zakończyły się. Prowadzone były na trzech poziomach zaawansowania:

- poziom A - skierowany do najmłodszych, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów klas IV i V szkół podstawowych,
- poziom B - utworzony głównie z myślą o uczniach klas VI i VII szkół podstawowych,
- poziom C - dedykowany gimnazjalistom.
 
Jednocześnie informujemy, że powyższe zakresy wiekowe zostały podane tylko orientacyjnie i wszyscy uczniowie byli proszeni o samodzielny wybór poziomu zajęć, który umożliwi im efektywny rozwój.
 
Opiekę nad kółkami w roku 2017/18 sprawowała mgr Martha Łącka.
 
Terminy zajęć w roku 2017/18:
- poziom A: we wtorki w godz. od 16.00 do 17.30 (pierwsze zajęcia: 3 października 2017 r.)
- poziom B: w czwartki w godz. od 16.00 do 17.30 (pierwsze zajęcia: 5 października 2017 r.)
- poziom C: w czwartki w godz. od 17.30 do 19.00 (pierwsze zajęcia: 5 października 2017 r.)
 
Zajęcia odbywały się w sali 0094 (zob. plan budynku).
 

Udział w zajęciach kółek matematycznych jest bezpłatny.

Zajęcia w roku 2017/18 prowadzili: Patrycja Augustyn, Barbara Ciesielska, Agnieszka Dutka, Michał Kozdęba, Sabina Poniewierska, Urszula Stuglik, Krzysztof Tyrka.