Patronat Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ

Projekty objęte patronatem Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w roku 2018:

(1) Matematyka - nasza pasja   
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy

(2) Uniwersyteckie klasy matematyczne II D oraz III D    
Szkoła Podstawowa nr 148 z Oddziałami Integracyjnymi (dawniej: Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 32 w Krakowie)    

(3) Konkurs: Krakowska Matematyka 2017/2018  dwunasta edycja  „Wolność zaczęła się w Krakowie"    
Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki    

(4) Matematyka wokół nas    
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (dawniej: Publiczne Gimnazjum im. prof. dra Józefa Dietla) w Krynicy-Zdroju    

(5) Matematyczne koło naukowe     
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach

(6) V Powiatowy Konkurs Matematyczny dla gimnazjalistów oraz Matematyka to jest to
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu

(7) Klasy matematyczno-informatyczne
VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Radomiu

(8) IV Powiatowy Konkurs Matematyczny im. Prof. Stanisława Viscardiego „Viscardius" dla gimnazjalistów    
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach    

(9) O jeden poziom abstrakcji wyżej 
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie

(10) Młodzieżowa Akademia Matematyczna    
I Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ objął również patronatem

Projekty objęte patronatem Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ

 

Informacje dla ubiegających się o patronat

Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 1. Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego patronuje wyróżniającym się projektom szkolnym mającym na celu popularyzację matematyki i opiekę nad uczniami uzdolnionymi.
   
 2. Patronat jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter projektu i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego ani organizacyjnego.
   
 3. Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego nie obejmuje patronatem inicjatyw o charakterze komercyjnym.
   
 4. Patronat udzielany jest na jeden rok kalendarzowy. Szkoła zainteresowana jego uzyskaniem powinna złożyć odpowiedni wniosek w formie pisemnej do Dziekanatu Wydziału Matematyki i Informatyki do dnia 30 listopada roku poprzedzającego wnioskowany okres.
   
 5. Prośba powinna zawierać następujące informacje:
  • nazwa i czas trwania projektu,
  • krótki opis projektu,
  • pełną nazwę organizatora,
  • dane teleadresowe organizatora,
  • uzasadnienie prośby o objęcie projektu patronatem.
  Prośba o objęcie patronatem wyróżniających się projektów realizowanych  przez szkoły ponadgimnazjalne i gimnazja związanych z opieką nad uczniami uzdolnionymi matematycznie powinna zostać przesłana na formularzu dostępnym tutaj.
   
 6. W przypadku otrzymania patronatu Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ organizator zobowiązany jest do stosownego oznakowania wszelkich druków i materiałów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych (zaproszeń, plakatów, ulotek, strony internetowej projektu i in.).
   
 7. Organizator projektu zobowiązany jest także do poinformowania jego uczestników, że odbywa się ono pod Patronatem Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 8. Informacja o otrzymanym Patronacie powinna zostać uwzględniona także w przekazach dotyczących projektu skierowanych do mediów.
   
 9. Zasady użycia herbu i logotypu Uniwersytetu Jagiellońskiego określone są na stronie: http://www.promocja.uj.edu.pl/system-identyfikacji-wizualnej
   
 10. Informacje o objęciu projektu patronatem lub o odmowie przekazywane są odbiorcom w formie pisemnej.
   
 11. Przesłanie na adres: maths@im.uj.edu.pl szczegółowej informacji dotyczącej działań podejmowanych w ramach projektu objętego patronatem Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, najpóźniej na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem, pozwoli na odnotowanie wydarzenia w aktualnościach na stronie internetowej Wydziału Matematyki i Informatyki UJ.
   
 12. Sprawy dotyczące patronatu Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ nad projektami związanymi z opieką nad uczniami uzdolnionymi matematycznie prowadzone są przez:

  Instytut Matematyki UJ
  ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6
  30-348 Kraków
  tel.  12 6646634
  e-mail: maths@im.uj.edu.pl