Warsztaty dla nauczycieli i uczniów

Cykl warsztatów

„Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie"

Spotkanie 9

Instytut Matematyki UJ, czwartek 25 stycznia 2018 r. , godz. 10:00-14:00

09:30-10:00 - przybycie uczestników do budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ (hall na parterze Wydziału MiI UJ)
10:00-10:15 - oficjalne rozpoczęcie warsztatów - sala 0004

Uczniowie:
10:20-12:00 - zajęcia w grupach - część  pierwsza:
grupa A (sala 0004) dr Patryk Pagacz "Zagadnienia rekurencyjne"
grupa B (sala 1093) mgr Gabriel Jakóbczak "Co koloruje matematyk?"
12:00-12:30 - przerwa kawowa (sale 1006 i 1009)
12:30-14:10 - zaję cia w grupach - część  druga:
grupa A (sala 1093) mgr Gabriel Jakóbczak "Co koloruje matematyk?"
grupa B (sala 0004) dr Patryk Pagacz "Zagadnienia rekurencyjne"

Nauczyciele:
10:20-10:30 sprawy organizacyjne (sala 0094)
10:30-12:00 dr hab. Marcin Mazur "O matematyce, ograniczeniach i wieloznaczności" - (sala 0094)
12:00-12:30 przerwa kawowa (sale 1006 i 1009)

Od godziny 12:30 nauczyciele będą mogli korzystać z sali 1006 i 1009 (przerwa kawowa) do godz. 14 oraz uczestniczyć w dowolnych dwóch z zajęć przeznaczonych
dla uczniów (w salach 0004 i 1093).

ok. 14:15 zakończenie warsztatów

Krótkie streszczenie wykładu i warsztatów:

Wykład „O matematyce, ograniczeniach i wieloznaczności” - dr hab. Marcin  Mazur

Streszczenie: Co to jest matematyka? Kim jest matematyk? Co jest istotą matematyki? Podejmiemy próbę odpowiedzi na powyższe pytania oraz wyjaśnimy, skąd wziął się tytuł wykładu.

Zajęcia nr 1 "Problemy rekurencyjne" dr Patryk Pagacz

Streszczenie: W matematyce jak i w życiu często jesteśmy w stanie zrobić tylko jeden krok. Czasem bywa, że ten jeden krok wystarcza. Bazując na rekurencyjnej wiedzy można wiele wywnioskować. Podczas warsztatów przedstawione zostaną zarówno klasyczne problemy rekurencyjne takie jak "Wieża z Hanoi" oraz "Problem Flawiusza", jak i ich modyfikacje.

Zajęcia nr 2 "Co koloruje matematyk?" mgr Gabriel Jakóbczak

Streszczenie: Zajęcia mają na celu przybliżenie niektórych zagadnień z teorii grafów, takich jak problem czterech barw, rozgrywane kolorowanie, hipoteza 1-2-3. Zaprezentowane zostaną wybrane metody i strategie pozwalające poradzić sobie z pewnymi problemami.

Informujemy, że w dniu 8 stycznia 2018 r. zakończyliśmy rejestrację uczestników warsztatów w czwartek 25 stycznia 2018 r. po wypełnieniu limitu wolnych miejsc.


Spotkanie 8

Instytut Matematyki UJ, wtorek 20 czerwca 2017 r. , godz. 10:00-14:15

HARMONOGRAM:

8:30-10:00 -rejestracja uczestników

10:00-10:50 I blok zajęć

11:00-11:50 II blok zajęć

12:00-12:50 III blok zajęć

Warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów:

mgr Adam Białożyt Nierówność Muirheada - sala 1093

mgr Barbara Ciesielska: Pendolino czy Polskibus, czyli modelowanie matematyczne na przykładzie modelu cena-czas - sala 1094

mgr Piotr Miska: Niekonwencjonalne dowody małego twierdzenia Fermata - sala 1177

Wykład dla nauczycieli

dr Tomasz Kobos: Przekształcenia algebraiczne w zadaniach olimpijskich - sala 1016

 


Spotkanie 7

Instytut Matematyki UJ, czwartek 16 lutego 2017 r. w godz. 10-15

HARMONOGRAM

  8:30 - 10:00 - Rejestracja uczestników
10:00 - 10:30 - Inauguracja
10:30 - 12:15 - I blok zajęć
•    Nauczyciele: Wykład „Szlifowanie diamentów papierem ściernym albo o potrzebie ścisłości w matematyce” - dr Józef Piórek
•    Uczniowie: Zajęcia w grupach
12:15 - 13:00 - Przerwa kawowa
13:00 - 14:45 - II blok zajęć
•    Nauczyciele: Wykład „Liczby Bernoulliego” - dr hab. Piotr Niemiec
•    Uczniowie: Zajęcia w grupach
14:45 - Zakończenie
Warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:
•    dr Andrzej Czarnecki - „Przewidywanie pogody w wymiarze 3”
•    mgr Barbara Ciesielska - „Tam, gdzie matematyka, sztuka i magia łączą swoje siły, czyli słów kilka o origami”
•    mgr Piotr Miska - „Jak za pomocą symetrycznej monety losować z prawdopodobieństwem 1/3?”
•    mgr Tomasz Pełka - „Konfiguracje prostych”
Warsztaty dla uczniów gimnazjum:
•    mgr Adam Białożyt - „Wielomiany symetryczne - nierówność Muirheada”
•    mgr Michał Kozdęba - „Okręgi w trójkącie”

Zob. zdjęcia z warsztatów.

 

Spotkanie 6

Instytut Matematyki UJ, wtorek 27 września 2016 r.

HARMONOGRAM

08:00 - 09:30 - Rejestracja uczestników

09:30 - 10:00 - inauguracja
10:00 - 11:45 - I blok zajęć
•    Nauczyciele: Wykład „Dwa zadania geometryczne z osobistą historią w tle” - dr Józef Piórek
•    Uczniowie: Zajęcia w grupach
11:45 - 12:30 - Przerwa kawowa
12:30 - 14:15 - II blok zajęć
•    Nauczyciele: Wykład „Banach i inni, czyli niezwykłe konsekwencje spotkania na krakowskich Plantach” - dr Krzysztof Ciesielski
•    Uczniowie: Zajęcia w grupach
Warsztaty dla licealistów:
dr Andrzej Czarnecki - „Jakiego kształtu jest świat?”
mgr Martha Łącka - „Niezmienniki”
mgr Piotr Miska - „Zastosowania wektorów w zadaniach z planimetrii”
mgr Tomasz Pełka - „Twierdzenie o motylku”

Warsztaty dla gimnazjalistów:
mgr Michał Kozdęba - „Zasada szufladkowa Dirichleta i indukcja matematyczna”
mgr Gabriel Jakóbczak - „Kolorowanie w matematyce”.


 

Spotkanie 5

Instytut Matematyki UJ, czwartek 11 lutego 2016 r.

HARMONOGRAM
9:15 - 10:30 - Rejestracja uczestników
10:30 - 11:00 - inauguracja
11:00 - 12: 40 - I blok zajęć
•    Nauczyciele: Wykład „Matematyka wyborcza" - dr Krzysztof Ciesielski
•    Uczniowie: Zajęcia w grupach
12:40 - 13:20 - Przerwa kawowa
13:20 - 15:00 - II blok zajęć
•    Nauczyciele: Wykład „Konstrukcje i rysunki" - dr Zdzisław Pogoda
•    Uczniowie: Zajęcia w grupach
15:00 - Zakończenie
Warsztaty dla uczniów:
dr Jakub Byszewski - „Kolorowanie punktów"
mgr Piotr Miska - „Równania diofantyczne"
Kacper Łasocha - „Reszty kwadratowe"
Marcel Windys - „Motyw symediany w zadaniach olimpijskich"

Zdjecia z warsztatów w spakowanym archiwum zip (34Mb)


Spotkanie 4

Instytut Matematyki UJ, 24 czerwca 2015 r.

Program


945-1030
Hol główny


Rejestracja uczestników warsztatów


1030
Sala 1016


Rozpoczęcie warsztatów


1045-1130
Gr. O1
Sala 1094


Dr Joanna Orewczyk (Instytut Matematyki UJ)

Zagadki logiczne


1145-1230
Gr. O2
Sala 1094


1045-1130
Gr. St1
Sala 0028
 


Dr Łukasz Struski (Instytut Matematyki UJ)

Google Maps - wyszukiwanie trasy


1145-1230
Gr. St2
Sala 0028


1045-1130
Gr. Sz1
Sala 0094
 


Mgr Anna Szczepanek (Instytut Matematyki UJ)

Matematyczne niespodzianki
 
 


Dr Jakub Byszewski (Instytut Matematyki UJ)

Kolorowania


1315-1400
Gr. B2
Sala 1006


1145-1230
Gr. Ka1
Sala 1009


Mgr Piotr Kamieński (Instytut Matematyki UJ)

O sposobach szyfrowania


1315-1400
Gr. Ka2
Sala 1009
 

Dr Piotr Kościelniak (Instytut Matematyki UJ)

Dlaczego wymyślono logartym?


1315-1400
Gr. Ko2
Sala 1094


1230-1315
Sala 1016

Przerwa kawowa


1415
Sala 1016

Zakończenie warsztatów

 

* * *

Spotkanie 3

Instytut Matematyki UJ, 13 lutego 2015 r.

Program


930-1030
Hol główny


Rejestracja uczestników warsztatów


1000-1015
Sala 0004


Rozpoczęcie warsztatów


1015-1115
Sala 0004


Prof. dr hab. Jerzy Ombach (Instytut Matematyki UJ)
wykład pt.  Optymalizacja wartości oczekiwanej


1115-1215
Sala 0004
 
Mgr Tomasz Kobos (Instytut Matematyki UJ)
wykład pt.  Twierdzenie o małżeństwach

1215-1300
Sala 1016
 
Przerwa kawowa


1300-1345
Sala 0004


Sesja zadaniowa


1345-1400
Sala 0004


Zakończenie warsztatów

 

* * *

Spotkanie 2

Instytut Matematyki UJ, 13 listopada 2014 r.

Program

930-1045
Hol główny

Rejestracja uczestników warsztatów

1015-1045
Sala 0004

Rozpoczęcie warsztatów

1045-1130
Sala 0004

Dr Dominik Kwietniak (Instytut Matematyki UJ)
wykład pt.  Matematyczna magia

1130-1145
Sala 1016

Przerwa kawowa

1145-1245
Sala 0004

Dr Krzysztof Ciesielski (Instytut Matematyki UJ)
wykład pt.  2014, czyli rok jubileuszowy Uniwersytetu Jagiellońskiego w zadaniach

1245-1300
Sala 1016

Przerwa kawowa

1300-1400
Sala 0004

Dr Zdzisław Pogoda (Instytut Matematyki UJ)
wykład pt.  Ucieczka do nieskończoności

1400-1415
Sala 0004

Zakończenie warsztatów

 

* * *

Spotkanie 1

Instytut Matematyki UJ, 16 czerwca 2014 r.

Program

930-1030
Sala 1015

Rejestracja uczestników warsztatów

1000-1015
Sala 1016

Powitanie uczestników, słowo wprowadzające
dr Joanny Orewczyk (Instytut Matematyki UJ)

1015-1100
Sala 1016

Prelekcja dra Krzysztofa Ciesielskiego (Instytut Matematyki UJ)
pt.  Małpy na słupach i o innych niestandardowych zadaniach

1100-1130
Sala 1106

Przerwa kawowa

1130-1215
Sala 1016

Prelekcja mgr Iwony Szuperskiej-Mazur (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabierzowie)
pt. Uczeń zdolny w szkole

1130-1215
Sala 1015

Wykład (dla uczniów)
dra Jakuba Byszewskiego (Instytut Matematyki UJ)

1215-1315
Sala 1016

Dyskusja uczestników warsztatów

1315-1415
S. 0137 i 0138

Obiad

1415-1430
Sala 1016

Zakończenie warsztatów