Matematyczne Czwartki

Uprzejmie informujemy, że w Instytucie Matematyki UJ odbywają się "matematyczne czwartki na UJ" dla młodzieży szkół średnich. Podczas "matematycznego czwartku" organizowany jest specjalny (trwający około godziny) wykład dla uczniów. Wykłady planowane są dla całych klas licealnych.

"Matematyczny czwartek" standardowo planowany jest raz na miesiąc, w pierwszy lub drugi czwartek miesiąca, o godzinie 12:15; możliwe jest jednak zorganizowanie dodatkowych spotkań. 
Chcąc wziąć udział w "matematycznym czwartku", nauczyciel - opiekun klasy, która planuje wizytę w Instytucie, powinien skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej z drem Jerzym Szczepańskim (Jerzy.Szczepanski@im.uj.edu.pl) i zarezerwować miejsca dla uczniów na spotkaniu.
 
 

Terminy spotkań w roku 2017/18:

 

 • czwartek 7 września 2017 r. godz. 14-16
  Jerzy Szczepański, (Prawie) wszystko o liczbie e
  Opowiemy o liczbie e i jej własnościach. Przedstawimy wybrane twierdzenia z kilku działów matematyki, w których pojawia się ta liczba, i postaramy się wyjaśnić ich rolę w rozwoju matematyki.
 • czwartek 12 października 2017 r. godz. 12-14 
 • Jerzy Szczepański, Do czego służą liczby zespolone?
  Przedstawimy historię odkrycia liczb zespolonych i wyjaśnimy, jak ważną rolę pełnią liczby zespolone w matematyce, fizyce i technice.
 • czwartek 9 listopada 2017 r. godz. 12-14
  Tomasz Kobos, Wycieczka w świat wypukłości: wpisywanie trójkąta w ciało wypukłe
  Znane twierdzenie geometrii płaskiej mówi o tym, że istnieje dokładnie jeden okrąg opisany na danym trójkącie. Co się jednak wydarzy, jeżeli koło zastąpimy innym, bardziej ogólnym obiektem? Będziemy rozważać to zagadnienie dla tzw. ciał wypukłych, które stanowią naturalne uogólnienie koła. Zobaczymy, że wówczas ani istnienie ani jedyność nie są gwarantowane, ale jesteśmy w stanie podać ich elegancką charakteryzację geometryczną.
 • czwartek 7 grudnia 2017 r. godz. 12-14
  Patryk Pagacz, Problemy rekurencyjne
  Podczas wykładu przedstawione zostaną zarówno klasyczne problemy rekurencyjne takie jak "Wieża z Hanoi" oraz "Problem Flawiusza", jak i ich modyfikacje.
 • czwartek 11 stycznia 2018 r. godz. 12-14
  Andrzej Czarnecki, Łącznościany
 • czwartek 1 marca 2018 r. godz. 12-14
  Anna Szymusiak, Szansa na sukces
  Rachunek prawdopodobieństwa jest działem matematyki wywodzącym się z analizy gier losowych. Dlatego też na elementarnym poziomie o prawdopodobieństwie można myśleć jako o szansie na zajście jakiegoś zdarzenia. Podczas wykładu postaramy się, analizując przykłady, zrozumieć intuicję stojącą za tym pojęciem oraz przekonać się, gdzie jeszcze - oprócz gier losowych - rachunek prawdopodobieństwa ma obecnie zastosowania.
 • czwartek 5 kwietnia 2018 r. godz. 12-14
  Paweł Borówka, Równania liniowe - łatwe i bardzo przydatne
  Opowiemy o układach równań liniowych i ich zastosowaniach.
 • czwartek 10 maja 2018 r. godz. 12-14
  Sławomir Dinew, Liczby pierwsze

  Liczby pierwsze są podstawowymi cegiełkami, z których zbudowane są liczby  całkowite. Od czasów antycznych matematycy starają się poznać ich  własności. Podczas wykładu poznamy kilka klasycznych wyników dotyczących rozmieszczenia liczb pierwszych oraz najnowsze osiągnięcia z tej dziedziny.
 • czwartek 7 czerwca 2018 r. godz. 10-14
  Konferencja Młodych "Kalejdoskop Matematyczny XII"

 

Serdecznie zapraszamy do nas klasy z Państwa szkoły (niekoniecznie te o profilu matematycznym). Liczba miejsc na każdym spotkaniu jest ograniczona - prosimy opiekuna grupy uczniów o zarezerwowanie miejsc (email: Jerzy.Szczepanski [at] im.uj.edu.pl).

Zachęcamy także do udziału w spotkaniach Naukowe Czwartki z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, które są organizowane w roku 2017/18 na sąsiednim Wydziale Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

Szczegóły na stronie: http://www.naukoweczwartki.fais.uj.edu.pl/

 

Terminy spotkań w roku 2016/17:

 • czwartek 13 października 2016 r. godz. 12
  Jerzy Szczepański, O rewolucjach w matematyce
  Twierdzenia matematyki są wieczne: udowodnione przed wiekami są stale aktualne i pozostaną prawdziwe w przyszłości. Jednak warsztat pracy matematyków ulega ciągłym zmianom. Wiele z tych zmian można śmiało określić mianem rewolucji. Prześledzimy kilka rewolucji i ich konsekwencje. Rozpoczniemy od odkrycia sprzed 27 wieków, że nie wszystkie liczby są wymierne, a zakończymy na twierdzeniu o niezupełności z roku 1931. Postaramy się zauważyć, że "nie dokonuje odkrycia, kto nie bada niemożliwości" (Albert Einstein).
 • czwartek 3 listopada 2016 r. godz. 12
  Zdzisław Pogoda, Nobel i topologia
  W 2016 roku przyznano nagrodę Nobla z fizyki „za teoretyczne badania nad topologicznymi przejściami fazowymi i topologicznymi fazami materii, co umożliwiło rozwój badań nad różnymi egzotycznymi stanami materii”. Media zaczęły się zastanawiać, co oznacza termin „topologiczne”. Na wykładzie, nawiązując do przyznanej nagrody Nobla, przybliżymy, czym zajmuje się topologia, jeden z najważniejszych działów matematyki, gdzie rozważa się między innymi naprawdę fantazyjne kształty.
 • czwartek 1 grudnia 2016 r. godz. 12
  Krzysztof Ciesielski, Sto lat temu na Plantach
  W październiku 2016 na krakowskich Plantach stanęła ławka z figurami dwóch młodych mężczyzn, żywo o czymś rozmawiających. O czym rozmawiali?  Kim byli? Czemu potem stali się sławni? Jakie mieli osiągnięcia? Dlaczego  przypadkowe spotkanie sto lat temu okazało się tak ważne dla światowej matematyki i dla polskiej nauki? Będzie też mowa o tym, jak doszło do postawienia tej ławki.
 • czwartek 12 stycznia 2017 r. godz. 12
  Marcin Kulczycki, Automaty komórkowe
  Automaty komórkowe - matematyczne konstrukcje, których ewolucja do złudzenia przypomina rozwój kolonii mikroorganizmów - powstały pod koniec pierwszej połowy XX wieku w labolatorium w Los Alamos. Przyjrzymy się najbardziej znanym z nich: regule 30 i 110, grze w życie Conwaya, mrówce Langtona i innym.
 • czwartek 2 marca 2017 r. godz. 12
  Michał Wojtylak, O modelach matematycznych i nie tylko.
  W czasie wykładu zastanowimy się nad tym, na ile zadania z fizyki oddają rzeczywistość. Prześledzimy miejsca, w których mogą pojawiać się niedokładności, a następnie skoncentrujemy się na jednym z nich - błędzie zaokrągleń. Poznamy również, często nieoczekiwane, dziedziny,  w których matematyka znalazła w ostatnim czasie zastosowanie.
 • czwartek 6 kwietnia 2017 r. godz. 12
  Andrzej Grzesik, Gry (nie)losowe.
  Podczas wykładu sprawdzimy, czy jest możliwe osiągnięcie dużego zysku w znanych grach losowych. Przeanalizujemy matematycznie możliwe strategie gry, by znaleźć taką, która da zysk niezależnie od losu.
 • czwartek 1 czerwca 2017 r. godz. 10-14
  Konferencja Młodych "Kalejdoskop Matematyczny XI"

Serdecznie zapraszamy do nas klasy z Państwa szkoły (niekoniecznie te o profilu matematycznym).

Zachęcamy także do udziału w spotkaniach Naukowe Czwartki z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, które są organizowane w roku 2016/17 na sąsiednim Wydziale Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

Szczegóły na stronie: http://www.naukoweczwartki.fais.uj.edu.pl/

 

Terminy spotkań w roku 2015/16:

 • czwartek 15 października 2015 r. godz. 12
  Jerzy Szczepański, Zdarzenia ekstremalne i ich prognozowanie
  W czasie spotkania opowiemy dlaczego bardzo trudno jest prognozować zdarzenia ekstremalne, z którymi spotykamy się w naturze rzadko (takie jak wysokie fale powodziowe, silne trzęsienia ziemi, wysokie temperatury w lecie, czy skrajnie niskie temperatury w zimie). Katastrofalne skutki tych zdarzeń, które usuwa się latami, zmuszają nas do weryfikowania istniejących modeli matematycznych i do poszukiwania nowych metod prognozowania.
 • czwartek 5 listopada 2015 r. godz. 12
  Zdzisław Pogoda, Matematyk o kształcie Wszechświata
  Ludzie od najdawniejszych czasów chcieli poznać kształt otaczającej rzeczywistości. Przełomowy w naszych poglądach na kształt Wszechświata był wiek XX, gdy pojawiła się ogólna teoria względności. Zaczęto konstruować różne modele Wszechświata. Czy matematycy potrafią dostarczyć odpowiednich modeli? Czy mamy szansę na poznanie kiedyś w pełni, jaki jest kształt Wszechświata? Co sądzą o tym matematycy?
 • czwartek 3 grudnia 2015 r. godz. 12
  Karol Gryszka, Jak ustawić płot na łące?
  Przyjrzymy się wybranym problemom matematycznym, których zaletą jest to, że są bardzo proste do sformułowania. Zobaczymy, że posiadają one często niebanalne rozwiązania lub rozwiązanie danego problemu nie jest jeszcze znane.
 • czwartek 14 stycznia 2016 r. godz. 12
  Zenon Jabłoński, O systemach liczbowych i sposobach ich reprezentowania

  W trakcie wykładu postaramy się odpowiedzieć na pytania czy i jak warto zapisywać i reprezentować liczby, a także czy coś pożytecznego czasami z tego wynika.
 • czwartek 3 marca 2016 r. godz. 12
  Józef Piórek, O geometrii okręgów

  Opowiemy o inwersji i jej własnościach, o okręgach Apoloniusza oraz o pękach okręgów.
 • czwartek 7 kwietnia 2016 r. godz. 12
  Robert Wolak, Geometria na ścianach Alhambry

  Matematyka zawdzięcza wiele uczonym perskim, arabskim, żydowskim i chrześcijańskim piszącym w języku arabskim w okresie od VIII do XIV wieku. Nasza wiedza o ich osiągnięciach jest w dalszym ciągu bardzo fragmentaryczna. Nie tylko traktaty naukowe świadczą o  wspaniałych odkryciach naukowych lecz także zabytki i ich dekoracje mówią o niezwykłej praktycznej znajomości matematyki wśród artystów i rzemieślników z krajów islamu, od Persji do Andaluzji.
 • czwartek 2 czerwca 2016 r. godz. 10
  Konferencja Młodych "Kalejdoskop Matematyczny X" (program pdf)

Serdecznie zapraszamy do nas klasy z Państwa szkoły (niekoniecznie te o profilu matematycznym).

Zachęcamy także do udziału w spotkaniach Naukowe Czwartki z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, które są organizowane w roku 2015/16 o godz. 10:30 w tych samych dniach, w których spotykamy się w ramach Matematycznych Czwartków na UJ na sąsiednim Wydziale Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

Szczegóły na stronie: http://www.naukoweczwartki.fais.uj.edu.pl/

 

Odpowiedzialni:
treść:
Jerzy Szczepański
kod:
edytor:
aktualizacja:
Śr, 11 kwi 2018 19:24:23 +0000