Nasze sukcesy

Jakub Byszewski 2017 r.
Nagroda Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki dla młodych naukowców
I edycja
Krzysztof Maziarz 2017 r.
Nagroda w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym im. Vojtecha Jarnika
7. miejsce (starsza kategoria)
Konrad Deka 2017 r.
Nagroda w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym im. Vojtecha Jarnika
5. miejsce (młodsza kategoria)
Marcin Lara 2017 r.
Nagroda w konkursie "Krok w przyszłość"
wyróżnienie
Sylwia Barnaś 2012 r.
Stypendium Naukowe Miasta Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich
Mikołaj Frączyk 2011 r.
Nagroda w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym im. Vojtecha Jarnika
I miejsce w kategorii młodszej (I i II rok studiów)
Przemysław Mazur 2011 r.
Nagroda w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym im. Vojtecha Jarnika
I miejsce w kategorii starszej (III, IV(I) i V(II) rok studiów)
Przemysław Mazur 2010 r.
Międzynarodowe Zawody Matematyczne
zwycięzca
Jakub Konieczny 2010 r.
Międzynarodowe Zawody Matematyczne
nagroda I stopnia
Mikołaj Frączyk 2010 r.
Międzynarodowe Zawody Matematyczne
nagroda II stopnia
Maciej Gawron 2010 r.
Międzynarodowe Zawody Matematyczne
nagroda III stopnia
Martha Ubik 2009 r.
Konkurs Prac Młodych Naukowców UE
I nagroda
Zbigniew Błocki 2007 r.
Wielka nagroda Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. S. Zaremby
Piotr Kopacz 2005 r.
Konkurs o Nagrodę Procter & Gamble Polska dla Najlepszych Absolwentów Uczelni Wyższych.
Józef Siciak 2005 r.
Medal im. Władysława Orlicza
Józef Siciak 2003 r.
Medal im. Wacława Sierpińskiego
Sławomir Kołodziej 1998 r.
Nagroda III Wydziału PAN
Sławomir Kołodziej 1998 r.
Wielka nagroda Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. S. Zaremby
Roman Srzednicki 1996 r.
Wielka nagroda Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. T. Ważewskiego
Marian Mrozek 1996 r.
Wielka nagroda Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. W. Sierpińskiego
Mirosław Baran 1993 r.
Wielka nagroda Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. S. Zaremby
Wiesław Pleśniak i Wiesław Pawłucki 1988 r.
Wielka nagroda Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. S. Zaremby
Wiesław Pleśniak 1985 r.
Nagroda III Wydziału PAN
Wiesław Pleśniak 1977 r.
Wielka nagroda Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. S. Mazurkiewicza
Franciszek Hugon Szafraniec 1973 r.
Wielka nagroda Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. W. Sierpińskiego
Andrzej Turowicz 1969 r.
Wielka nagroda Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. S. Zaremby
Henryk Górecki 1969 r.
Wielka nagroda Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. S. Zaremby
Andrzej Lasota 1967 r.
Wielka nagroda Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. S. Zaremby
Czesław Olech 1964 r.
Wielka nagroda Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. S. Zaremby
Józef Siciak 1963 r.
Wielka nagroda Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. S. Zaremby
Zofia Mikołajska-Mlak 1961 r.
Wielka nagroda Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. S. Zaremby
Zdzisław Opial 1960 r.
Wielka nagroda Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. S. Zaremby
Andrzej Pliś 1958 r.
Wielka nagroda Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. S. Zaremby
Stanisław Łojasiewicz 1957 r.
Wielka nagroda Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. S. Zaremby
Jacek Szarski 1953 r.
Wielka nagroda Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. S. Zaremby
Mirosław Krzyżański 1952 r.
Wielka nagroda Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. S. Zaremby
Stanisław Gołąb 1950 r.
Wielka nagroda Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. S. Zaremby
Tadeusz Ważewski 1948 r.
Wielka nagroda Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. S. Zaremby
Franciszek Leja 1947 r.
Wielka nagroda Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. S. Zaremby