Current projects

Our achievements

Jakub Byszewski
Nagroda Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki dla młodych naukowców
Błażej Żmija i Dominik Burek
Stypendium im. Prof. Franciszka Leji dla wyróżniających się studentów matematyki
Anna Szymusiak
Nagroda w konkursie "The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences"