Rada Instytutu

Stali członkowie


- przewodniczący


Przedstawiciele nauczycieli akademickich

Przedstawiciele studentów

Informacje dostępne w sekretariacie Instytutu Matematyki UJ

Przedstawiciele doktorantów

Informacje dostępne w sekretariacie Instytutu Matematyki UJ

Członkowie Rady z głosem doradczymKomisja Naukowa Rady Instytutu

- przewodniczący


Komisja Dydaktyczna Rady Instytutu- przewodniczący
Przedstawiciel studentów (informacja dostępna w sekretariacie Instytutu Matematyki UJ)
Odpowiedzialni:
treść:
Marcin Pitera
kod:
edytor:
aktualizacja:
N, 17 gru 2017 12:30:48 +0000