Zawód matematyka najlepszym zawodem

Według amerykańskiego portalu CareerCast najlepszym i najbardziej perspektywicznym zawodem w Stanach Zjednoczonych jest w roku 2014 zawód matematyka. Wśród sklasyfikowanych 200 zawodów w czołówce znalazły się też inne zawody związane z matematyką i informatyką: statystyka (3. miejsce), aktuariusza (4.), analityka (8.) i administratora (19.) systemów komputerowych.

Nie ma powodu wątpić, że podobne zawody należą do najlepszych także w naszym kraju. Warto to rozważyć wybierając kierunek studiów.

Więcej:

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1583163,1,matematyka-pilnie-zatrudnie.read
http://www.careercast.com/jobs-rated/best-jobs-2014