Plany i programy studiów

Poniżej można znaleźć plany i programy studiów I stopnia dla poszczególnych roczników.

Rekrutacja 2018/2019

Uwaga. Studenci, rozpoczynający studia 1 października 2018 r., dokonują wyboru specjalności po drugim semestrze studiów.

Rekrutacja 2017/2018

Uwaga. Studenci, rozpoczynający studia 1 października 2017 r., dokonują wyboru specjalności po drugim semestrze studiów.

Rekrutacja 2016/17

Uwaga. Studenci, rozpoczynający studia 1 października 2016 r., dokonują wyboru specjalności po drugim semestrze studiów.

Rekrutacja 2015/2016

Uwaga. Studenci, rozpoczynający studia 1 października 2015 r., dokonują wyboru specjalności po drugim semestrze studiów.

Rekrutacja 2014/2015

Uwaga. Studenci, rozpoczynający studia 1 października 2014 r., dokonują wyboru specjalności po drugim semestrze studiów.

Rekrutacja 2013/2014

Uwaga. Studenci, rozpoczynający studia 1 października 2013 r., dokonują wyboru specjalności po drugim semestrze studiów.

Rekrutacja 2012/2013

Uwaga. Studenci, którzy rozpoczęli studia 1 października 2012 r., dokonują wyboru specjalności po drugim semestrze studiów.

Rekrutacja 2011/2012

Rekrutacja 2010/2011

Rekrutacja 2009/2010

Odpowiedzialni:
treść:
Jerzy Szczepański
kod:
edytor:
aktualizacja:
Cz, 28 cze 2018 11:54:05 +0000

Zmiany w planie i programie studiów

Możliwe jest dokonywanie zmian w organizacji planu studiów, np. w przypadku powtarzania roku. Należy wtedy wypełnić blankiet (pdf, doc) i złożyć go do rozpatrzenia przez kierownika studiów w sekretariacie dydaktycznym zanim zacznie się dany rok akademicki.

Jeżeli student chciałby rozszerzyć swój program o dodatkowe przedmioty, to powinien wypełnić blankiet (pdf, doc) i złożyć go do rozpatrzenia przez kierownika studiów w sekretariacie dydaktycznym zanim zacznie się dany rok akademicki.

Najbardziej daleko idące zmiany są możliwe, gdy student chce swój program i plan studiów zbudować całkowicie samodzielnie. Powinien on wtedy poszukać wśród pracowników IM UJ tutora, który dopomoże studentowi w ułożeniu jego programu. Powinni wypełnić blankiet (pdf, doc) i złożyć go do rozpatrzenia przez kierownika studiów w Sekretariacie Dydaktycznym Instytutu Matematyki UJ zanim zacznie się dany rok akademicki.

Odpowiedzialni:
treść:
Jerzy Szczepański
kod:
edytor:
aktualizacja:
N, 13 sty 2013 02:19:12 +0000