Current projects

Our achievements

Łukasz Maziarka i Katarzyna Jabłońska
Nagroda w konkursie PTM na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki
Jakub Byszewski
Nagroda Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki dla młodych naukowców
Błażej Żmija i Dominik Burek
Stypendium im. Prof. Franciszka Leji dla wyróżniających się studentów matematyki