Realizowane projekty

Nasze sukcesy

Dominik Burek
Stypendium im. Michała Jakuba Łyska dla najlepszego młodego matematyka UJ
Łukasz Maziarka i Katarzyna Jabłońska
Nagroda w konkursie PTM na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki
Jakub Byszewski
Nagroda Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki dla młodych naukowców